MAKALELERİMİZ

EMDR TERAPİ

EMDR’ın açılımı “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” şeklindedir ve Türkçedeki karşılığı göz hareketleri ile duyarsızlaştırarak sonrasında yeniden işlemlemek şeklindedir. Psikiyatrik hastalıklarda ve zihinsel problemlerde sık sık kullanılan bir ekoldür.

Bu yakşalım 1980lerin başlarında Shapori’nin geliştirdiği bir ekoldür. Öncelikle kullanım alanı travma sonrası stres bozukluğudur. Kısa sürede sonuç verdiği için kullanım alanı geliştikten sonra ki zaman içerisinde psikoloji alanında kullanımı giderek yaygınlaşmıştır. 

Günlük deneyimlerimiz o an edindiği bilgiyi işler ve bizlere daha sonra edineceğimiz deneyimlere kadar ki süreçte işlevselleştirme olanağı sağlar. 5 duyu organına ek olarak düşünsel yani zihinsel faaliyetlerin birleşmesiyle öğrenme tam olarak gerçekleşir. Adaptif bilgi işlemeye göre bu işlemler sorunsuz akmaya devam ederse hayatımız içinde uyumlu bir şekilde süre gidebilecek bir sistem oluşur. Ancak konu travmaya geldiğinde yani kişiyi sarsan “kötü” bir olay bu mekanizma içinde anlamlı bir çözüm bulamaz bu sistemde sağlıklı bir anlamlandırma yapamazsa sonucunda kişide ruh sağlığını tehdit eden semptomlar gelişebilir.

EMDR mekanizmanın içinde anlamlandırılamayan yani işlemlenemeyen bir bilginin altındaki esas sebebin düşünce sisteminin içinde var olan olumsuzluklar olarak görülür. Vaktinde işlenemeyen bilgi, olay, durum sonrasında düşüncelerin olumsuz şemalar halinde gelişmesine, duyguların olumsuz bir şekilde süregelmesine ve fizyolojik olarakta somatik sonuçlara sebep olarak kişinin henüz deneyimlemediği olaylar içinde olumsuz bir önyargı oluşturmasına sebep olabilir. EMDR bu noktada vaktinde sağlıklı işlenmemiş bilginin kişiye verdiği zarardan kurtarır, semptomları giderir ve kişinin günlük işlevselliğini yitirmeden perspektifini geliştirmesine sebep olur.

Uygulamada EMDR

EMDR da terapi üçe bölünmüş durumdadır. Bu üç bölüm geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman şeklindedir. Gelişim evresi ise 8 aşamalıdır. İlk seansta bu aşamalardan ikisi gerçekleştirilir ancak diğer altı aşama tamamen danışanın travmasının büyüklüğüne, bu travmadan nasıl etkilendiğine ve kişisel gelişimi olarak iç görüsüne yani iyileşme gayretine ve farkındalığına bağlıdır.

Kaç seansta biter?

Kısa süreli terapiler grubunda yer alan EMDR’nin belirli bir seans sınırlaması yoktur. Çünkü süre tamamen danışanın yaşadığı travmanın büyüklüğüyle ve gündelik hayatındaki yerine göre değişmektedir. Hala süre gelen bir travma ve maruz kalma terapi sürecini uzatacaktır.

Hangi durumlarda EMDR uygulanabilir?

Danışanın yaşamış olduğu aşağılanma, ötekileştirme, şahit olduğu büyük kazalar ve kayıplar durumunda uygulanabilir. Doğal afetler, savaşta kişileri derinden etkileyen travmatik olaylar grubuna girer. Kişinin maruz kaldığı taciz ve tecavüz durumları da travmaya sebep olan ve EMDR uygulanması gerekenlerin en başında gelir. Çoğunlukla çocukluk dönemindeki aile yaşantıları da çocukları etkileyen travmalara sebep olabilir. Tüm bu durumlarda yani özellikle travma grubunda EMDR çalışmak çok etkili olacaktır.

EMDR terapinin etkili olduğu hastalıklar hangileridir?

  • Yeme Bozukluğu
  • Majör Depresyon
  • Narsistik Kişilik Bozukluğu
  • Borderline Kişilik Bozukluğu
  • Madde Bağımlılığı
  • Somatizasyon Bozukluk

EMDR terapinin uygulanmayacağı durumlar nelerdir?

  • Akut Psikotik Bozukluk
  • Organik Beyin Bozukluğu
  • İnstabil Koroner Kalp Rahatsızlığı
  • İnstabil Olma ve Duygulara Tahammülsüzlük